środa, 25 września 2013

Obalamy medialne mity: bezrobocie młodych w UE.

Podawanie przez media w sposób wybiórczy informacji na temat bezrobocia w Unii Europejskiej może zniekształcać obraz rzeczywistości. To ważki problem, chociażby ze względu na to, kogo decydenci będą traktować jako najbardziej newralgiczną grupę pod względem bezrobocia.

sobota, 6 lipca 2013

Starzenie się społeczeństwa. Krótka analiza.


W ostatnim dwudziestoleciu mieliśmy do czynienia z istotną zmianą struktury demograficznej ludności Polski. W 1990 r. udział osób w wieku 0-17 lat (tzw. wiek przedprodukcyjny) w populacji ogółem wynosił 29,0% i był ponad dwukrotnie wyższy od udziału osób w wieku poprodukcyjnym, tj. 60/65 lat i więcej, który wynosił 12,8%. 

wtorek, 25 czerwca 2013

Polityka rodzinna we Francji. Opracowanie.


Autor: Rafał Frąc
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem na temat polityki rodzinnej we Francji. Obok nakreślonego tła społecznego, politycznego i historycznego, znajdziemy tu szczegółowy opis (w formie dwóch tabel) instrumentów finansowych, wspierających francuskie  rodziny.
Pełny tekst

czwartek, 20 czerwca 2013

Ruch naturalny ludności w Polsce. Krótka analiza.


Niekorzystną sytuację demograficzną Polski obrazuje wiele wskaźników. Jednym z nich jest liczba urodzeń żywych, która w ostatnich latach utrzymuje się na niskim poziomie, szczególnie w porównaniu z dwoma wyżami demograficznymi obserwowanymi w poprzednich dziesięcioleciach. 

czwartek, 23 maja 2013

Starzenie się społeczeństwa. Wprowadzenie do dyskusji


Autor: Elwira Karczmarska
Wydaje się, że również w zakresie opieki nad niesamodzielnymi seniorami priorytetem działań państwa powinno być wsparcie rodziny, jej doinwestowanie w postaci kapitału opiekuńczego (asystentów rodziny, opiekunów środowiskowych, placówek opieki dziennej) lub też wsparcia finansowego.